Jesteś tutaj: Strona główna » O Stowarzyszeniu » Aktualności
  • Obowiązki informacyjne Beneficjentów PROW wynikające z podpisanej umowy

  • print

Przypominamy Beneficjentom, którzy podpisali Umowy o przyznanie pomocy, że zgodnie z zapisami paragrafu 5 "Zobowiązania beneficjenta"  pkt. 1, ppkt 16), są Państwo zobowiązani do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW (...) w trakcie realizacji operacji, tj. w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową (...).
 
Informować i rozpowszechniać informację należy zgodnie z przepisami Załącznika III do rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w "Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020" opublikowanej  na  stronie  internetowej  Ministerstwa  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.
 
W przypadku nierealizowania powyższych działań, kwotę pomocy do wypłaty pomniejsza się o 1%.